תוכן האתר

ברוכים הבאים לאתר של א.א בראל

א.א בראל ייעוץ וניהול פיננסי בעיימ

בראל מספקת שירותי ניהול כספים ( CFO ) במיקור חוץ...

להלן רשימת הנושאים בהם אנו מטפלים לשביעות רצון לקוחותינו במקצוענות וברמת שירות האיכותית ביותר

*הכנת תוכנית כספים כוללת:   הכנת תקציב שנתי, תזרימי מזומנים עתידיים, בקרה על תשלומי החברה לספקים, מעקב אחר גביה מלקוחות, ניהול כספים ותזרים מזומנים, התראות מפני חריגות צפויות וניהול תיק האשראי.

* הכנת תקציב:    התקציב נקבע ע"פ מחזור המכירות המתוכנן ועלותו הגולמית, תוך התבססות על שערי מטח צפויים, פירוט ההוצאות הצפויות לסוגיהן וכתוצאה מכך, מהו הרווח הצפוי בשנת המס נשואת התוכנית.

* הכנת תזרים:    פועל יוצא מהכנת התקציב, הנו תזרים המזומנים הצפוי, שנועד לחזות בעיות או לחילופין עודפי כספים, טרם תחילת השנה, ע"מ שיהיה זמן להתמודד כיאות עם המצב במהלכה של השנה . לצורך זה בונים תזרים קצר טווח, שוודאותו גבוהה מאד. במקביל עורכים בדיקה, שהלקוחות משלמים במועד ולא אחריו והמלאי מנוהל ביעילות המוצהרת.

* ניהול האשראי:    בדומה לבנק, הרעיון הוא לדאוג לביטחונות על אשראי הלקוח ולאי חריגתו מהאובליגו שלו, אם ע"י אי תשלום במועד או ע"י הזמנה וקבלת סחורות מוגברת.

* מערך דיווחים:    בניית מערך דיווחים תקופתיים לעמידה ביעדי התוכנית השנתית חודשיים, רבעוניים וכו , הכנת דיווחי ביצוע לרשויות ממשלתיות מדען ראשי, מרכז השקעות וכיו"ב. בנוסף, מידי חודש יוצא דוח רווח- והפסד מלא ואמין, על מנת לבחון את העמידה ביעדי התקציב הכלכלי. בהתאם לכך נערכים ללחוץ על המכירות או לחילופין להקטין הוצאות, כדי להגיע ליעד.

* ייצוג החברה מול הבנקים:    מזעור הריבית על יתרות החובה ומקסום הריבית על יתרות הזכות.

* סגמנטציה של העסק:    חלוקת העסק למחלקות פעילות שונות, הכנת דיווחי פעילות על פי המחלקות והמגזרים וניתוח ביצועי המגזר. באופן זה ניתן לאתר בקלות מגזר רווחי או לחילופין הפסדי. בפרקטיקה מפצלים למעשה את הרווח וההפסד למספר דוחות מופרדים, כך שהתוצאות שקופות.

* פיקוח וניהול על הנהלת החשבונות:    מעקב שוטף אחר ניהול החשבונות של החברה, בדיקת נאותות ודיוק הרישומים בספרים, על מנת שהדוחות יהיו אמינים, רלוונטיים ובהירים. בנוסף לכך, הכנת ספרי החשבונות לביקורת השנתית ומתן מענה לבעיות מקצועיות, המתעוררות אצל מנהלי החשבונות.

* קשר עם רו"ח של החברה:    עמידה בקשר שוטף עם רואה החשבון של החברה, בכל הקשור לנושאים הפיננסיים, לרבות הכנת והעברת חומר לביקורת השנתית ולסקירות הרבעוניות, מעקב אחר טיפול הרו"ח בענייני המיסוי השונים, זיהוי נקודות בהן ישנה חשיבות למעורבות הרו"ח (תכנוני מס, בעיות חשבונאיות וכיו"ב).

* התאמת מערכת המחשוב העסקית:    ניצול טוב יותר של הכלים והאפשרויות הגלומות במערכת, יעוץ בבחירת מערכת אופטימלית, אפיונה ויישומה, כולל יעוץ והטמעה תוכנת ניהול עסקי.

* הכנת תוכניות עתידיות ותוכניות עסקיות :    הכנת תוכניות עסקיות שנים קדימה, תוך התייחסות למגמות בשוק ספציפי, צפי שערי מטבע וצפי של התפתחות מחירי התשומות של הפירמה.
לקביעת פגישה לחצו כאן