מהוא ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נערך כנגד שני ארועים: הראשון הינו מקרה ביטוחי בו הלווה נפטר ולכן אינו יכול להחזיר את סכום יתרת הלוואת המשכנתא לבנק במקרה זה חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה. המקרה השני הינו נזק לנכס, לשלמותו של המבנה,מכונה גם ביטוח מבנה.

סכום הכיסוי משקף את עלות הבנייה לצורך החזרת הנכס למצבו לפני הנזק. אם לאחר תשלום יתרת ההלוואה נותרו כספים הם ישולמו לשארי המבוטח הרשומים בפוליסה. המושג ביטוח משכנתא ניטמע בעולם המושגים שלנו אך כאמור אין אנו מבטחים את המשכנתא אלא את היכולת להחזיר את המשכנתא או את אובדן הנכס, יכולת שתעצר במקרה מוות של הלווה.

כתוצאה מהתחרות בין חברות הביטוח על המבוטחים חלק מהחברות הכניסו תחת הכיסוי הביטוחי גם מקרה של אובדן כושר עבודה מלא, כך שבמקרה כזה, מאחר שהלווה אינו יכול לעבוד, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק המשכנתאות.

לפני עריכת ביטוח משכנתא בדקו

* ביטול הפוליסה הקיימת לביטוח משכנתא, במידה וקיימת – כפל ביטוחי אינו מקנה כיסוי רחב יותר

* היכן זול יותר בבנק או בחברת הביטוח לרוב מבוטחים צעירים יזכו למחיר נמוך יותר בחברות הביטוח

* מה יהיה המחיר עוד 10 שנים ? האם הפרמיה החודשית קבועה או משתנה ? במידה והפרמיה משתנה יש לבדוק מה תהיה עלותה לאחר גיל 40.

* האם ביטוח הנכנס כולל כיסוי נגד נזקי מים כגון פגיעה בצנרת
האם חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בבנק בו לוקחים משכנתא
האם חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בבנק בו לוקחים משכנתא
אין אנו חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בסניף הבנק בו לוקחים משכנתא. גם לקוחות אשר עושים זאת מתוך בחירה הינם קונים את הפוליסה מהבנק, הפוליסה הינה של חברת ביטוח הרכישה נעשית באמצעות הבנק שפועל כסוכן ביטוח.

הפוליסה אשר נמכרת בסניף הבנק הינה פוליסה קולקטיבית שבה העלות אינה נקבעת בהתאם לגיל או למצב הבריאותי אלא רק על פי גובה המשכנתא ועלות הבניה. רכישת ביטוח משכנתא בבנק אינה חובה מאז הרפורמה בתחום אשר נכנסה לתוקף בשנת 1998, עד אז הייתה חובה לרכוש את פוליסת ביטוח למשכנתא באמצעות הבנק במסגרת קולקטיב.
היום ניתן לרכוש ביטוח משכנתא בכל אחת מחברות הביטוח המסורתיות באמצעות סוכן ביטוח או באמצעות חברת ביטוח ישיר – כאן הפוליסה נעשית באמצעות הצהרה טלפונית של המבוטח אודות מצב בריאותו. ריבוי המבטחים יצרה שוק חופשי ובעקבותיו ירידת מחירים ושיפור בפוליסות. המחיר הינו גורם משמעותי ברכישת ביטוח משכנתא מאחר והלקוחות חשים כי הם לא המוטב בפוליסה ולכן השירות או טיב הפוליסה אינו רלוונטי

למה חובה לרכוש ביטוח משכנתא?


הרי המשכנתא אינה שלי היא של הבנק, אני לא המוטב של המשכנתא אז למה אני צריך לשלם עבורה? למה בנק אינו משלם עבור המשכנתא?

הבנק נותן לך הלוואה לרכישת דירה כערובה אתה משעבד את הדירה לבנק עד להחזר ההלוואה. בדירה אינה של הבנק אלה רק בטוחה או בלשון העם משכנתא. במידה והיה נזק לדירה כתוצאה משריפה או רעידת אדמה ערך הדירה יעלם או ירד ואז הבנק ידרוש ממך לתת ערובה אחרת במידה ואין אז אתה בבעיה, ביטוח משכנתא מסיע לך כאן. באמצעות תשלומי הביטוח הדירה תשופץ למצבה הקודם או יינתן פיצוי כספי.
מקרה נוסף המכונה גם ביטוח חיים הינו למקרה בו אחד מהלווים נפטר, הבנק עדיין ידרוש את החזר ההלוואה במלואה ואם לא הוא רשאי לקחת את הבית. ביטוח משכנתא ישלם בשם הלווה שנפטר את סכום המשכנתא הנותר לבנק.

לסיכום ביטוח משכנתא מגן עליך ולא על בנק כנגד שני מקרים הראשון נזק לדירה שלך והשני מקרה בו הלווה נפטר. אין מקום לזלזל בצורך הביטוחי במקרה כזה ויש לוודא כי הביטוח בתוקף בכל עת וסכומי הביטוח מתאימים לגובה ההלוואה. סכומי ביטוח נמוכים ידרשו השלמה במידת הצורך.

כתיבת תגובה