תוכנית החונכות העסקית הינה כלי סיוע המופעל ע"י משרד התמ"ת במסגרת פעילותו לעידוד העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
מטרת התוכנית- הקניית כלים ניהוליים לעסקים, בכדי לשפר את רמת הניהול בעסק, ביצועיו ורווחיותו.
להשגת המטרה, מעמידה התוכנית לרשות העסקים מאגר של חונכים מנוסים מהסקטור הפרטי במגוון רחב של תחומים כגון:כלכלה,מנהל עסקים, חשבונאות, ייצור,שיווק, ארגון, הרישום וההפניה נעשה באמצעות המט"י.
החונכות מחולקת לשלושה שלבים:
שלב א: שלב האבחון,ניתוח דוחות העסק וחקירה לעומק של התנהלות העסק במישור הפיננסי ובמישור העסקי.
שלב ב: העלאת נושאים לשיפור והצעת פיתרון כולל להובלת העסק להשגת יעדיו וליציאה מהקושי הכלכלי אליו נקלע.
שלב ג: שלב הביצוע בפועל,ליווי העסק לביצוע התוכנית/פיתרון שהוצג לו.

מי זכאי להשתתף בתוכנית?
עסקים מתחומי התעשייה, המלאכה, המסחר והשירותים המעסיקים עד 100 עובדים, או יזמים המתכוונים להקים עסק.


היקף שעות הייעוץ

שעות הייעוץ המרביות לכל עסק נקבעות בין היתר, בהתאם להיקף מספר העובדים.

 •  יזם ללא עסק –זכאי לקבל כ-10 שעות ייעוץ מתוך סך של 20.
 •   עסק המעסיק 1-4 עובדים-זכאי לקבל עד 20 שעות ייעוץ. 
 •   עסק המעסיק 5-10 עובדים-זכאי לקבל עד 100 שעות ייעוץ. 
 •   עסק המעסיק 11-100 עובדים-זכאי לקבל עד 150 שעות ייעוץ.עלות הסיוע
משרד התמ"ת מסבסד לעסק 75% מעלות שעת ייעוץ.

כתיבת תגובה