הליווי השוטף בא לסייע ולתת כתף לבעלי העסק/מנכ"ל החברה בניהול האסטרטגי והפיננסי של החברה, בקבלת החלטות בזמן אמת, ובהובלת החברה לניהול נכון ויעיל ובשורה התחתונה להגדיל את רווחיות החברה.

המהות של בעלי העסקים הנה להתרכז בתחום מומחיותם/עיסוקם ולא להתחיל ללמוד תחומים שלמים הדרושים להשלמת ההבנה העסקית כדוגמא מושגים בנקאיים, צורות תמחור,בנית תזרים מזומנים ,עלויות בנקים ועוד….

מחלקה זו מצמידה כלכלן בכיר לבעל העסק המלווה אותו בכל צעד מרגע ההתקשרות.

מעבר לכך כל הנושא של ניהול חשבון הבנק עובר לאחריותנו (אך כמובן לא מסיר אחריות ממך).


במסגרת הליווי העסקי מתבצעת בדיקה מעמיקה של העסק בתחום הפיננסי באמצעות ניתוח הדוחות הכספיים שלו ובתחום העסקי מול לקוחותיו, הבנקים, הספקים ועוד…
בדיקה זו תיתן תמונת מצב נכונה ומדויקת של העסק והסביבה בה הוא פועל.
עם סיום בחינת העסק וביחד עם הלקוח אנו מתאימים לו כלים לשיפור וייעול העסק כגון:


•    ניהול מו"מ מול הבנקים להוזלת העלויות והסדרי מימון משופרים.
•    גיוס מימון לעסק.
•    ניהול תזרים המזומנים .
•    הכנת תוכנית עסקית לגיוס הון, לגיוס שותף, להתרחבות, להקמת עסקים. .
•    שיפור הרווחיות הכוללת בעסק


ובנוסף אנו נכין לך דוחות קבועים מידי חודש: כגון תזרים מזומנים, דוח רווח והפסד, ניתוח רווחיות ע"פ מרכזי רווח, תמחיר השירותים/מוצרים וניתוח פוטנציאל הצמיחה.

כתיבת תגובה