בשנים האחרונות ישנו גידול משמעותי במספר החברות החדשות שנוספו למשק הישראלי. חברות חדשות רבות עוסקות בתחום ההיי-טק ("חברות הזנק"). חברות ההזנק, מעצם הגדרתן, הן חברות בעלות רמת סיכון גבוה ואופי הרפתקני מעט. חברות אילו, שמות דגש על המחקר והפיתוח ונוטות להתעלם מהצד הפיננסי והניהולי. הצד הפיננסי חשוב כיוון שהוא:


•    מסייע בהתפתחות החברה בעיקר בשלבים הראשוניים כאשר החברה חשופה ופגיעה.
•    מכריע בכדאיות ההחלטות הכלכליות והעסקיות.
•    קובע מודל תמחירי נכון.
•    מסייע בכתיבת תוכניות עסקיות.


בדרך כלל היקפי הפעילות בחברות הזנק אינם מצדיקים העסקת מנהל כספים במשרה מלאה והחברות מעדיפות לוותר על הפונקציה הנ"ל. ויתור על פונקציה כה חשובה, גורם לכך שחלק ניכר מהחברות נתקלות בקשיים בכל הנוגע לניהול הכספים בארגון על כל היבטיו. המחסור בידע מקצועי מתאים, מהווה את אחת הסיבות המרכזיות להפסדים ולהפסקת הפעילות של החברות הנ"ל.

כפתרון לבעיות הנ"ל משרדנו מציע שירותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ. השירות חוסך לחברה עלויות ניכרות ומעניק לה מידע פיננסי איכותי וזמין המסייע בקבלת החלטות.

במסגרת שירות החשבות, משרדנו:


1.    מסייע בקביעת מדיניות תמחור.
2.    מנתח את פעילות העסק.
3.    מפקח על איכות הנהלת החשבונות.
4.    מעניק לארגון מידע פיננסי בזמן אמת – כך שתהיה נגישות למידע עדכני בעת קבלת ההחלטות.
5.    מכין דוחות ניהוליים המרכזים מידע חיוני ומסייעים בניהול יעיל של העסק.
6.    מקיים ישיבות הנהלה לפי בקשת הלקוח במטרה לדון בסוגיות העולות במהלך העסקים השוטף.
7.    מגיש דוחות למוסדות, בהתאם לצורך.

כתיבת תגובה